Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Kreatív jogi megoldások minden helyzetre ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Az élettársi szerződésről

"Rövid kérdéseket szeretnék feltenni élettársi szerződéssel kapcsolatban: 1. Az élettársi szerződés megkötésével, a szerződés dátuma előtt szerzett vagyontárgyak, akár ingatlan, a továbbiakban nem képezik a másik fél tulajdonát is?

2. Ha a fenti tény nem automatikus, akkor az élettársi szerződés mellé vagyonjogi szerződést kell kötni, ami védi a felek korábban megszerzett tulajdonát?

3. Az élettársi szerződés megkötésével az egyik fél a másik fél adósságaiért anyagilag ugye nem felel? Úgy értem, ha az adós félen lehetetlen bármit is behajtani, mert nincsen tulajdona, az élettársától ugye nem hajthatják be?

A fentiek alapján én lennék az a fél, akinek tulajdona van és aggódom, hogy az élettársi papír megléte esetén a párom adósságai miatt engem fognak megtalálni. Ezt a magam és családom nevében szeretném elkerülni. A papír megléte művi úti terhesség létrejöttéhez szükséges. "

H. Bernadett

1. Nem feltétlenül. Az a kérdés, hogy maga az élet- és gazdasági közösség mikor kezdődött.

2. Az élettársi szerződés általában vagyonjogi szerződés, hiszen ezért készül. Ha Önöknek a reprodukciós eljárás miatt van szükségük a szerződésre, mintegy bizonyítékul az élettársi kapcsolat fennállására (feltételezem), akkor valószínűleg ahhoz egy butított verzió is elegendő lenne. Ha viszont vagyonjogi kérdéseket is akarnak benne rendezni, akkor az alaki követelményeknek meg kell felelniük ahhoz, hogy érvényesnek minősüljön. Lehet akár két külön szerződést kötni, mondjuk ha ebben a speciális esetben nem akarják a vagyonjogi megállapodásukat illetéktelenek tudomására hozni, de általában csak egy szerződés készül: amely deklarálja az életközösség kezdetét és rendelkezik a vagyonjogi kérdésekről.

3. Minden a szerződéses rendelkezéseken múlik. Az életközösséggel, egy háztartásban éléssel, akár a mindennapi kiadások megosztásával még nem feltétlenül jön létre jogi értelemben is élet- és gazdasági közösség. Ez - ha nincs szerződés - bizonyítási kérdés. Bizonyítania annak kell, aki arra alapítva igényt akar érvényesíteni. Ez lehet egy hitelező, de akár maga az élettársa is. Egyébként, ha a felek között gazdasági közösség van, az élettárs akkor sem felel a másik fél harmadik személlyel szemben kötött szerződéseiből eredő tartozásaiért. Csak azokért, amelyben közös szerzőként - legalább hallgatólagosan - részt vett.

A fentiekből Ön is láthatja, hogy az élettársak vagyonjogi helyzete meglehetősen ingoványos terület. Ezért - főként, ha már úgyis hasonló szerződés megkötésére kényszerülnek - a vagyonjogi kérdések rendezését is feltétlenül javaslom.

Kérdezzen tőlünk online!

Ingyenes jogi tanácsadással segítünk Önnek eligazodni a
mindennapi életben felmerülő jogi kérdésekben.
Kérdezek »