Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Kreatív jogi megoldások minden helyzetre ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Szakterületek

Irodánk a polgári jog, a gazdasági jog, a családi jog, a munkajog és a közigazgatási jog, valamint a szabálysértési jog számos területén foglalkozik jogi tanácsadással, véleményezéssel, jogi szakértői tevékenységgel, iratszerkesztéssel, valamint peres és nem peres jogi képviselettel.


A civil szervezetek szabályozása az utóbbi időben jelentősen átalakult, és bár a lehetséges típusok köre bővült, az előírások szigorodtak, és a jogi környezet sem lett egyszerűbb. Mindazonáltal a non-profit szféra vonzereje – az állami támogatásoknak, adókedvezményeknek és pályázati lehetőségeknek köszönhetően – töretlen. Ügyvédi irodánk és civil szervezetekre specializálódott könyvelőnk segítségével Ön megalapozottan választhat az egyes szervezeti formák közül, és levesszük a válláról az alapítással járó adminisztratív terheket is.

A kötelezett együttműködésének hiányában a határozatban, ítéletben, szerződésben foglaltak érvényesítésére önálló eljárás; a végrehajtási eljárás szolgál. Megindítása alakszerűségekhez kötött, és lefolytatása is szabott jogi keretek között történik. Mivel az eljárás költségeit a végrehajtást kérőnek kell előlegeznie, célszerű a megindítás előtt a megtérülési esélyeket is figyelembe venni. Ebben, valamint a végrehajtási eljárás során a kérelmezői érdekek érvényesítésében és képviseletében nyújthatunk az Ön számára szakértő segítséget.

Sajnos ritka az olyan társasházi közösség, ahol a konfliktusokat kompromisszummal rendezik. Nem fizető, vagy a kulturált együttélési normák betartására képtelen tulajdonostárs a legtöbb társasházban akad. A velük szemben való eljárás komoly kihívások elé állítja a közös képviselőt és a többi tulajdonost. Az is előfordul, hogy mi érezzük magunkra nézve sérelmesnek a többség által meghozott döntést. Ilyen esetekben, vagy ha csak a társasház alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának vagy egyéb belső normáinak a megszerkesztése, módosítása szükséges, forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal. (felsorolást kiegészíteni: társasházi határozatok bírósági megtámadása)

Nincs olyan ember, aki ne lenne alanya, ügyfele, nem ritkán elszenvedője valamilyen hatóság eljárásának. Sokan úgy vélik, hogy az Állam végrehajtó hatalmát képviselő közigazgatási szervezetben csupán porszemek, akiknek esélyük sincs az őket ért méltánytalanságot kiküszöbölni. Nos, ez azért nincs teljesen így. A közigazgatás jogalkalmazó szervezetrendszer, vagyis jogilag szabályozott keretek között kell(ene) működnie és jogilag megalapozott döntéseket kell(ene) hoznia. Ha hibázik, akkor ez rajta számon kérhető és a hiba – optimális esetben – orvosolható. Az igényérvényesítés azonban nem érzelmi-igazságérzeti alapon történhet, hanem csak és kizárólag jogi alapon. Ehhez szakemberre van szükség, akit ügyvédi irodánk biztosít az Ön számára.

A környezetvédelem jelentős mértékben felértékelődött az utóbbi időkben, szabályozása azonban máig hiányos, következetlen, és céljának betöltésére lényegében alkalmatlan. Gyakran tapasztaljuk, hogy az egyes rendelkezések csak formálisak, tényleges értékvédelmet nem jelentenek, ugyanakkor nem ritkán szükségtelenül akadályozzák a gazdasági fejlődést. Az egyensúly tehát még várat magára. Addig is, ebben a jogi környezetben kell működnie a vállalkozónak, és egyúttal itt kell törekednünk az élhető környezet megóvására is. Ekképpen különös jelentősége van egy tapasztalt jogi szakértő felkérésnek, aki megismerteti Önt a lehetőségeivel és hatékonyan képviseli az érdekeit.

A legegyszerűbbnek tűnő ügyletnél sem tekinthetünk el az alapos előkészítéstől, a lehetséges következmények és kockázatok mindenre kiterjedő elemzésétől és kezelésétől. Üzletszerű működés mellett mindez elengedhetetlen, de magánszemélyek egymás közötti ügyleteinél is nagyon drágának bizonyulhat a korábban olcsónak tűnő megoldás. Irodánk a legkülönbözőbb szerződéstípusok megszerkesztését, véleményezését vállalja, de tanácsadásért is fordulhat hozzánk.

Felelős cégvezetőként Ön sem tekinthet el attól, hogy munkavállalóihoz fűződő jogviszonyát szakértők bevonásával alakítsa ki illetve rendezze. Ha pedig Ön munkavállaló, joggal tarthat igényt arra, hogy munkáját megbecsüljék és megfelelően díjazzák. Bár kétségtelen, hogy a munkaviszonyban a munkavállaló van kiszolgáltatottabb helyzetben, a jogi környezet és a bírói gyakorlat igyekszik ezt kompenzálni. Sérelem azonban mindkét felet érheti, és ekkor nem nélkülözhető a szakértő képviselet.

A házastársi-, élettársi együttélés nem pusztán egy érzelmi viszonyt, hanem gazdasági közösséget is jelent, jelenthet, és mint ilyen, nem nélkülözheti a racionális gondolkodást. Vagyonjogi megállapodás megkötésének különösen akkor van jelentősége, ha a felek jelentősen eltérő vagyoni-jövedelmi helyzetben lépnek kapcsolatra egymással, vagy egyikük vagyontárgyába közösen teljesítenek anyagi (vagy akár természetbeni) beruházást. A vagyoni viszonyaik rendezésére a feleknek nemcsak a kapcsolat létesítését megelőzően, hanem annak tartama alatt is bármikor lehetőségük van. Ez az előrelátás egy esetleges bontóper, különköltözés során nagyban hozzájárulhat a békés elváláshoz. Ügyvédi irodánk nemcsak vagyonjogi szerződések megszerkesztését vállalja, hanem, a házastársi, élettársi együttélés valamennyi vagyonjogi (ideértve például a tartásdíjjal kapcsolatos) kérdésében is áll ügyfelei rendelkezésére.

Bár egyikünk sem szeret az elmúlásra gondolni, azt sem szeretnénk látni, hogy túlélő szeretteink az örökségünkön civakodnak, esetleg megkárosítják egymást. Mindez előrelátó gondoskodással könnyen elkerülhető. Legyen szó végrendeletről, tartási vagy öröklési szerződésről, az okiratnak szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy a kívánt célt elérhesse. Vegye igénybe irodánk szakértelmét akár örökléssel kapcsolatos okirat megszerkesztését tervezi, akár öröklési jogvitával kapcsolatos problémával került szembe.

Az élet számtalan területén szenvedhetünk károsodást, amely vagyonban bekövetkezett értékcsökkenésként, elmaradt haszonként, vagy személyes sérelemként jelentkezhet. Az új Polgári Törvénykönyv jelentősen átírta a kártérítési jog eddig kialakult gyakorlatát, az alapelv azonban változatlan: a károkozó az általa okozott kárt köteles megtéríteni. Ehhez nyújthat irodánk szakértő segítséget az Ön számára.

Sokszor vagyunk kénytelenek szembesülni azzal, hogy bizalmunkkal visszaélve károsítanak meg minket. Akár magánemberként adott baráti kölcsönről, akár egy vállalkozás keretén belül az üzletszerű működésből eredő kintlévőségről van szó, elsődleges célunk, hogy a pénzünket visszaszerezzük. Ennek sokszor gátja az adós fizetési képtelensége vagy akár hajlandóságának hiánya. Ugyanakkor megvannak azok a jogi eszközök is, amelyek körültekintő megválasztása esetén sikerrel vehetjük fel a harcot a vonakodó adóssal szemben.

Irodánk egyik fő specialitása a biztosítási ügyekben való jogi képviselet. Sajnos általános tapasztalat, hogy a biztosítók az ügyfeleiket nem veszik komolyan mindaddig, amíg azok ügyvédet nem fogadnak. A megelőzés elvét szem előtt tartva kifejezetten ajánljuk, hogy már a biztosítási szerződés megkötése előtt forduljon – a biztosítótól független – szakemberhez, arról való bizonyosság szerzése érdekében, hogy az Önnek ajánlott konstrukció valóban kellő fedezetet nyújt-e az adott káreseményre. Szolgáltatásunk emellett kiterjed a már bekövetkezett biztosítási eseménnyel kapcsolatos körülmények és a vonatkozó szerződés, szabályzatok vizsgálatára, szakszerű értékelésére, a biztosítóval szembeni peren kívüli egyeztetésekre, valamint szükség esetén a peres képviseletre is.

Kétségtelen, hogy a cégalapítás ma már akár szerződésminta segítségével is történhet. Ez a megoldás bár olcsó és egyszerű, legfeljebb az egyszemélyes vagy a szűk családi keretek között működő vállalkozásoknál lehet megfelelő választás. Többszemélyes cégeknél a viszonyok már bonyolultabbak, nagyobb kockázatot rejtenek magukban, ennél fogva részletesebb és előrelátóbb szabályozásuk indokolt. A cégekkel kapcsolatos jogi ügyekben az ügyvédi képviselet – kevés kivételtől eltekintve – kötelező. Tapasztalatainkkal cége életének valamennyi fázisában segítjük Önt, annak létesítésétől kezdve, szabályos működésének biztosításán keresztül egészen annak esetleges megszüntetéséig.

Ingatlannak a földrészletet illetve az azon álló felépítményt (épületet) nevezzük. Használati célját tekintve az ingatlan lehet például lakás, lakóház, gazdasági épület, termőföld (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő és fásított terület, halastó) stb. Irodánk az ingatlanok megszerzéséhez, birtokának védelméhez, jogi státuszának rendezéséhez, tulajdonjogának átruházásához kapcsolódóan nyújt teljes körű jogi szolgáltatást ügyfelei részére.

Jogi képviseletre, megbízható ügyvédre van szüksége?

Ügyfeleinkel való első találkozó - megbízás esetén - ingyenes!
Kérjen konzultációs időpontot a +36 30 914 18 91-as telefonszámon.