Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Kreatív jogi megoldások minden helyzetre ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Házassági szerződés

„a szerelem vak, a papír mindent elbír”

Míg néhány évtizeddel ezelőtt a házassági szerződés Magyarországon legfeljebb a „felsőbb körök” kiváltságának számított, napjainkban egyre szélesebb körben kezdik felismerni a gyakorlati hasznát.

Mint ismeretes, a házasság megkötésével a házastársak között az életközösség idejére vagyonközösség keletkezik. Ennek megfelelően a házastársak osztatlan közös tulajdona mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együttesen, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyikük különvagyonához tartozik.

Azonban házasulók a házasságkötés előtt, egymás közötti vagyoni viszonyaikat - a házassági tartamára - szerződéssel rendezhetik. Sőt, házassági szerződés nemcsak a házasságot megelőzően, de annak fennállása alatt is köthető és hatálya pedig nem csak a már meglévő, hanem a jövőben megszerzendő vagyontárgyakra is kiterjedhet!

A házassági szerződéssel a felek a jogszabályban foglalt előírásoktól eltérően maguk határozhatják meg, mely vagyonelemek kerülnek közös tulajdonukba, és mik tartoznak egyikük vagy másikuk különvagyonába. A szerződés érvényességéhez annak közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalása szükséges, ez garancia arra, hogy a felek megfelelő tájékoztatást és segítséget kapjanak arról, mit érdemes belefoglalni egyezségükbe.

Házassági szerződés megkötése esetén mindkét fél tudja, mit hozott a kapcsolatba és mi marad neki válás esetén, tehát nincs vég nélküli, felesleges veszekedés, osztozkodás és elkerülhető a hosszadalmas és költséges bírósági procedúra.

A vagyonközösség megszüntetése

A vagyonközösség megszüntetésének szükségessége akkor merül fel, amikor a felek házassági életközösségük ellenére gazdasági közösséget nem kívánnak vállalni egymással, vagy a gazdasági közösséget nem kívánják tovább fenntartani. Az indokok többfélék lehetnek: a házastársak jövedelmében meglévő vagy várható jelentős különbség, vagy például a házasfelek gazdasági megfontolásainak összeegyeztethetetlensége.

 A házassági szerződés alkalmas arra is, hogy a törvényi rendelkezésektől eltérően a házasságkötés ellenére is már előre teljesen kizárja a felek közötti vagyonközösség létrejöttét, és alkalmas arra is, hogy a vagyonközösség megszüntetésére a házasság fennmaradása mellett kerüljön sor. Ennek eredményeként, a szerződés hatályától kezdve a házastársak szerzései már nem a közös vagyont gyarapítják, hanem különvagyonukba tartoznak.   

A vagyonközösség megszüntetésére a házassági életközösség fennállása alatt a házasfelek egyetértése hiányában is van lehetőség: a bíróság a vagyonközösséget – fontos okból – bármelyik házastárs kérelmére is megszüntetheti.

Házastársak vagyoni viszonyaival kapcsolatos jogkérdésével irodánkhoz online tanácsadói rovatunkon keresztül is fordulhat.