Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Kreatív jogi megoldások minden helyzetre ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Válóper

A házasság megszűnhet az egyik házastárs halálával, vagy a házasság bírói úton történő felbontásával. Bírósági felbontás esetében a házasság a felbontást kimondó ítélet jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.

A házasság felbontásának – az eljárási szabályok szempontjából – két típusa van:

-  közös megegyezéssel való bontás (házastársak közös kérelmére) és
-  az úgynevezett „tényállásos bontás”.

A házasság felbontásának feltétele a házastársak a házaséletének teljes és helyrehozhatatlan megromlása. A házasság felbontásánál a közös kiskorú gyermek érdekét figyelembe kell venni.
Házasság felbontása iránti perekben az eljáró bíróságnak ítéletében – függetlenül attól, hogy az közös megegyezése, vagy tényállásos bontás – az alábbi kérdésekben kell dönteni:

-  a közös gyermek elhelyezése és tartása,
-  a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás,
-  a házastársi tartás,
-  a közös lakás használata,
-  valamint az ingóságok megosztása kérdésében.

A közös megegyezéssel lefolytatott bontóper jogerős befejezése után az egyezség megváltoztatását az egyezség jóváhagyásától számított két éven belül a bíróságtól csak akkor lehet kérni, ha az a felek kiskorú gyermekének érdekét szolgálja, illetve, ha a körülmények változása folytán a megállapodás valamelyik fél érdekét súlyosan sérti.

A házasság felbontása iránt a házastársnak a pert személyesen kell megindítania.