Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Kreatív jogi megoldások minden helyzetre ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Ingatlan adásvétel

Ingatlan adásvételi szerződés útján történő átruházása esetén a tulajdonjogban bekövetkezett változást a földhivatal kizárólag közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett magánokiratba foglalt ingatlan adásvételi szerződés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.

Az adásvételi szerződés tartalma – néhány, a jogszabályok által támasztott tartalmi követelményen túl – a felek szabad megállapodásának függvénye. Amennyiben viszont a vételárat, vagy annak egy részét a vevő bankhitelből kívánja kiegyenlíteni, a szerződésnek a hitelfolyósító bank által előírt kötelező tartalmi elemek is részét kell, hogy képezzék.

A tulajdonjog ingatlan adásvételi szerződés útján történő átruházásának három módja lehetséges:

- a tulajdonjog azonnali, az ingatlan adásvételi szerződés aláírásával egyidejű átszállása;
- a tulajdonjog azonnali átruházása függőben tartással, azaz az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés késleltetése a bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig;
- a tulajdonjog fenntartással történt eladás.

Az eladó szempontjából garanciális jelentőségű, hogy a tulajdonjog mindaddig ne szálljon át a vevőre, amíg a teljes vételárat kézhez nem kapta. A vevőnek ugyanakkor biztosnak kell lennie abban, hogy a vételár kifizetését követően a tulajdonjoga bejegyzésének nem lesz akadálya, és az ingatlant a birtokába veheti.

Az ingatlan adásvételi szerződés tartalmának kialakításakor tehát arra kell törekedni, hogy az mindkét fél érdekeit megfelelően képviselje, és a szerződéskötést követően esetlegesen felmerülő problémás helyzeteket már előre, megnyugtató módon rendezze.

Sokan úgy vélik, hogy az ingatlan adásvételi szerződések olyan sablonszerződések, amelyekben az ügyvéd csak az adatokat aktualizálja. A valóság azonban ennél lényegesen árnyaltabb. Kétségtelen, hogy vannak a szerződésnek olyan kötelező, jogszabály által előírt tartalmi elemei, amelyek minden ingatlan adásvételi szerződés részét kell, hogy képezzék. A szerződést szerkesztő ügyvéd azonban akkor jár el helyesen, ha kellőképpen feltárja az ügylet sajátos körülményeit, a felek szándékait és egyéni megfontolásait, és a szerződéses rendelkezéseket ezek figyelembevételével alakítja ki.

Bár a felek célja azonos, érdekeik az ügylet részleteit illetően – látszólag – ellentétesek. Az eljáró ügyvédnek tehát kiemelt szerepe van abban, hogy a felek megfelelő tájékoztatásával és a jogi lehetőségek konstruktív alkalmazásával a különböző érdekeket egyaránt szolgáló megoldásban egyesítse.  Ez nyújt a feleknek kölcsönös biztonságot arra, hogy az ingatlan adásvételi szerződés megkötése és annak teljesítése közötti időszak különösebb aggodalmaktól mentesen telhessen el.

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogkérdésével irodánkhoz online tanácsadói rovatunkon keresztül is fordulhat.