Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Budapesten, Gödöllőn és Online ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Ingatlan bérleti szerződés

Bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bért – a szerződésben meghatározott összegben és időpontban (jellemzően havonta előre)- köteles fizetni. 

A bérbeadó szavatol azért, hogy a dolog az átadásakor és a bérlet teljes fennállása alatt is alkalmas a rendeltetésszerű használatra (kellékszavatosság), valamint azért, hogy a bérlő a jogait a szerződés tartama alatt háborítatlanul gyakorolhassa (jogszavatosság). A bérlő a dolgot rendeltetésének és a bérleti szerződésnek megfelelően használhatja és felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A dolog fenntartásával járó kisebb kiadásokat a bérlő, a többi kiadást, valamint a dologgal kapcsolatos közterheket a bérbeadó viseli.  A bérlő a dologra fordított szükséges kiadásainak megtérítését követelheti.  

A bérleti szerződés megszűnése:

- határozott idejű bérleti szerződés esetén a szerződésben megállapított idő elteltével;
-  a szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeztével;
-  ha dolog elpusztul;
-  bérfizetés elmulasztása esetében azonnali hatállyal;
-  felmondással (15 nap felmondási idő)

A bérlet megszűnése után a bérlő köteles a dolgot visszaadni.

A bérleti szerződések közül legtipikusabbnak a lakásbérlet tekinthető, amely érvényességéhez annak írásba foglalása szükséges. Bár jogszabály nem írja elő, hogy ügyvéd vagy közjegyző igénybevétele kell, mindenképpen javasolt, hiszen számos későbbi probléma előzhető meg azzal, ha a felek kellő ismeretek birtokában kötnek szerződést. 

Néhány példa:

-         Első átadáskor, illetve a szerződés megszűntekor közös bejárás, állapot pontos rögzítése az esetleges szerződésszegés bizonyítására (rongálás, „lelakás”, berendezési tárgyak eltulajdonítása).
-         Ha a szerződés megkötésékor ügyvéd közreműködött, alappal feltételezheti a bérlő, hogy nemfizetése esetén jogi segítséget fog igénybe venni a bérbeadó, ez kellő visszatartó erő lehet.
-         Kevesen tudják, de abban az esetben, ha a bérlő nem fizet, de a lakást nem hagyja el, a magyar jogrendszer a bérlőt (ún. birtokon belül lévőt) védi!
-         A szerződésnek közjegyző által közokiratba foglalása az abban foglaltakat szerződésszegés esetén azonnal végrehajthatóvá teszi.
-         Szintén kevésbé közismert, hogy az ingatlan bérbeadóját (albérletbe adóját) a hátralékos bér és járuléka erejéig a bérlő bérlemény területén levő vagyontárgyain zálogjog illeti meg.
-         A bérbeadás után a magánszemély bérbeadót is adófizetési kötelezettség terheli.

Bérleti szerződéssel kapcsolatos jogkérdésével irodánkhoz online tanácsadói rovatunkon keresztül is fordulhat.

Jogi képviseletre, megbízható ügyvédre van szüksége?

Kérjen konzultációs időpontot a +36 30 914 18 91-as telefonszámon.