Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Kreatív jogi megoldások minden helyzetre ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Közös tulajdon megszüntetése

“Közös lónak túros a háta?!”

Gyakran igaz ez a mondás. Közös tulajdonról akkor beszélünk, ha a tulajdonjog ugyanazon a dolgon – meghatározott hányadok szerint – több személyt illet meg. 

Közös tulajdon többféleképpen is keletkezhet, mint például ingatlan közös vásárlásával, ráépítéssel, közös örökléssel, házassági vagyonközösség vagy társasházszerződés útján. Előfordul, hogy valamelyik tulajdonostárs ezt a tulajdonközösséget nem kívánja tovább fenntartani, ilyenkor a közös tulajdon megszüntetése a megoldás.

A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti, erről a jogról való lemondás semmis.  A tulajdonközösség megszüntetésének módjára nézve elsősorban a felek megállapodása az irányadó, ők bármilyen megszüntetési módot alkalmazhatnak. Ha a tulajdonostársak a megszüntetés módjában nem tudnak egyhangúlag megegyezni, bármelyikük kérelmére a bíróság dönt. A bíróság három fő megszüntetési mód között választ a törvény által megadott sorrendben, de nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.

Fontos tudni, hogy ha az egyik tulajdonostárs ragaszkodik a közös tulajdon megszüntetéséhez, a többi tulajdonos ezt megakadályozni nem tudja, legfeljebb a megosztás módjába van beleszólásuk.

A közös tulajdon megosztása

A közös tulajdon megszüntetése a közös tulajdon megosztása útján történik. Ennek elsődleges módja a közös tulajdon tárgyának természetbeni, azaz fizikai (súly, mérték, darabszám, négyzetméter stb. szerint) megosztása, amely eredményeként az egyes részek a volt tulajdonostársak kizárólagos tulajdonába kerülnek. A természetbeni megosztásnak több akadálya is lehet: 

-         nem lehetséges (a dolog oszthatatlan);
-         lehetséges ugyan, de jelentős értékcsökkenéssel járna;
-         gátolná a rendeltetésszerű használatot;
-         jogi akadály (pl. ingatlanok esetén a megosztáshoz szükséges hatósági engedély hiánya).

A fenti felsorolásból is következik, hogy a közös tulajdon megosztása ritkán történik természetben.

A tulajdonjog megváltása

Ha a természetbeni megosztás nem lehetséges, a magához váltás jöhet szóba. Ha a tulajdonostársak közül egy vagy több érdekelt lehet abban, hogy az egész dolgon, vagy annak egy további - természetben megosztható - részén kizárólagos tulajdont szerezzen (mert benne lakik, azon vagy azzal gazdálkodik stb.), a bíróság a közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét megfelelő ellenérték fejében egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonú ingatlanrészt az abban lakó ("bennlakó") tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a benne lakó méltányos érdekeit.

A közös dolog értékesítése, végső soron árverés

Ha a közös tulajdon megosztása az előző módokon nem (vagy csak részben) lehetséges, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személyekkel szemben az ilyen értékesítés során is megilleti.

Közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos jogkérdésével irodánkhoz online tanácsadói rovatunkon keresztül is fordulhat.