Hervay Ügyvédi Iroda - Kreatív jogi megoldások minden helyzetre

~ Budapesten, Gödöllőn és Online ~

Kérjen konzultációs időpontot! +36 30 914 18 91

Blog

szombat, 28 június 2014

A régi Polgári törvénykönyv közel ötvenöt évig szabályozta a civil kapcsolatainkat és a gazdasági forgalmat. A törvényt még az új Ptk. március 15.-i hatálybalépése után sem kell „kidobni”, mert az új törvény kimondja, hogy annak szabályait csak a hatálybalépését követően keletkezett jogviszonyokra, az azt követően bekövetkezett tényekre és körülményekre kell alkalmazni.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) szakít a szellemi alkotások kifejezéssel, és a szerzői jogi és az iparjogvédelmi jogviszonyokra vonatkozóan beéri egy kisegítő szabállyal. Az új Büntető törvénykönyvben (Btk.) viszont önálló fejezetet kaptak a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények.

Az új Ptk. egyik kevésbé ismert újítása nyomán március 15-étől eltűnik a törvénykönyvből a „szellemi alkotás” kifejezés. A hatályos kódex még a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokról tartalmaz néhány rendelkezést, az újban viszont a „szerzői jog és iparjogvédelem” fordulat veszi át a helyét. A Második Könyv negyedik része (2:55. §) mindössze egyetlen mondattal intézi el a szabályozást: „E törvényt kell alkalmazni a hatálya alá tartozó olyan kérdésekben, amelyeket a szerzői jogról és az iparjogvédelemről rendelkező törvények nem szabályoznak.”

Bővebben
szombat, 28 június 2014

A Kúria idei döntésében kimondta, hogy a társasház közös képviselőjének képviseleti joga nem korlátlan, csak azokban az ügyekben járhat el a társasház közösség nevében, amelyeknek intézésére jogszabály, vagy a közgyűlés határozata feljogosítja. Ekként például a közös képviselőt a választottbírósági kikötés aláírására felhatalmazó közgyűlési határozat hiányában a választottbírósági szerződés sem jön létre. (BH 2014.5.154 I.)

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Jövő év február elejétől a társasházak törvényességi felügyeletét a jegyzők látják el, a rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló törvényhez a zárószavazás előtt beadott módosítást december közepén szavazta meg a parlament.

Bár többször módosították, a ma is hatályos társasházi törvény 2003-ban született. A társasházak törvényességi felügyeletére azonban nem tartalmazott szabályt. Végül egy 2009-es módosítás egészítette ki ezzel a törvényt. A társasházak törvényességi felügyeletét 2010 elejétől az ügyészség látta el. Amennyiben a törvényesség nem volt biztosítható, akkor az ügyészség a bírósághoz fordulhatott. Ezt a szabályt a kormány 2010 június közepén - törvénymódosítással - kivetette a társasházi törvényből. Azóta törvényességi felügyelet nélkül működtek a társasházak.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Adójogviszonyokban a jogokat rendelkezésszerűen kell gyakorolni, ezzel ellentétes adózói magatartás esetén a hatóság átminősítése jogszerű. Nem szolgálhat az adózó előnyére, nem róható az adóhatóság terhére, hogy a szerződéses láncolatban egy ellenőrizhetetlen off-shore cég vett részt - foglalt állást a Kúria.

A magánszemély felperes cégei tulajdonában álló jogok és eszközök bevitelre kerültek egy olyan újonnan alapított cégbe, melyben a felperes 10%-os részesedéssel bír, a további 90%-os részesedés egy Csatorna szigeteken bejegyzett off-shore cégé. Az új céget megvásárolta egy külföldi tulajdonban álló társaság, a befolyt vételár teljes összege ténylegesen a felpereshez és cégeihez került.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Hatályon kívül helyezett egy adósnak kedvező semmisségi döntést a Győri Ítélőtábla.

Hatályon kívül helyezett kedden a Győri Ítélőtábla egy olyan első fokú bírósági döntést, amely a szerződés egészének semmisségére hivatkozva az adósnak adott igazat egy devizahiteles-perben. Ugyanez a tanács pár órával korábban egy másik szerződés részbeni semmisségét mondta ki.

Zámbó Tamás bíró az ítélethirdetéskor kiemelte: a fellebbviteli eljárásban elbírált ítéletet meghozó Szombathelyi Törvényszék csupán a teljes semmisség kérdésével foglalkozott az ügyben, és ki is mondta azt, arra hivatkozva, hogy nem jelölték meg a felvett hitel összegét. A bíró – hangsúlyozottan speciálisként említve az esetet – megjegyezte: a most tárgyalt ügyben a felek egy alkalommal úgy módosították a szerződést, hogy abba belekerült a tartozás összege, így kiküszöbölték a semmisségi okot.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Likviditási gondokat okozhat az Áfa törvény júliustól hatályos módosítása azon cégeknél, amelyek a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el. Erre a továbbiakban nem lesz lehetőség, ezért gyakorlatilag előlegezniük kell az áfát.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Vajon hogyan tud egy cég tulajdonosa visszavonulni az aktív üzleti élettől úgy, hogy közben nem kerül veszélybe a sok év alatt felhalmozott cégvagyon? A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv (Ptk.) bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó rendelkezései megoldást kínálnak a dilemmára.

Az angol keresztes lovagok, amikor a Szentföld felszabadítására indultak, az értékeiket egy megbízható személynek adták át, aki távollétükben gondoskodott a családjukról, és megőrizte a vagyont. Ha nem tértek vissza a háborúból, akkor a megbízott vagyonkezelő a meghagyásuk alapján rendelkezett a vagyonnal a kedvezményezettek javára.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Gyakran a tagok a tagsági részesedésüktől való gyors megszabadulást választják azért, hogy a céget elhagyva hátat fordítsanak a cég hitelezőinek, és a céget a tartozással együtt „eltemessék”. Ez azonban korántsem annyira egyszerű megoldás, mint amilyennek látszik.

Sok többségi tulajdonos nincs tisztában azzal, hogy az általa eladóként kötött adásvételi szerződés megtámadható, ha annak megkötésére a cég fizetésképtelenségi helyzetének beálltát követően került sor, vagy ha az eladó az átruházás során nem jóhiszeműen járt el.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

A minőségi csere mint felmondási ok régóta szerepel joggyakorlatunkban, ennek ellenére nagy bizonytalanság övezi, mivel a törvény szövege nem definiálja pontosan a fogalmát. A minőségi csere a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltató az addigi munkavállaló helyett egy olyat alkalmaz, aki jobban illeszkedik az adott munkakörbe.

Bővebben
szombat, 28 június 2014

Május 2-től kerül be a Büntető törvénykönyvbe (Btk.) a "Mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése", mint önálló bűncselekmény - a Btk. kiegészítését a zsebszerződéseket tiltó, februárban hozott törvény tartalmazza.

A törvény - a Btk. módosítását leszámítva - már március közepén hatályba lépett. A lényege az, hogy a termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló szerződések semmisek. A semmisséget a törvény hatálybalépését megelőzően - tehát március közepe előtt - létrejött szerződésekre is alkalmazni kell. Egy engedményt ad a törvény: a hatálybalépést követő 30 napon belül rendezhető a jogellenes szerződés, vagyis egy hónap alatt kellett jogszerűvé tenni azt.

Bővebben
kedd, 27 május 2014

Az új Munka Törvénykönyve (Mt.) jelentős változásokat hozott a munkáltatók-munkavállalók viszonyában. Éppen megszoktuk az újításokat, most azonban kénytelenek vagyunk további új előírásokkal szembenézni.

Az új Ptk. nem hagyta érintetlenül a munkaviszony szabályait rendező kódexünket sem. Az Mt. ugyan csak bizonyos rendelkezései tekintetében kapcsolódik össze a polgári jogi szabályokkal, azonban ezek meglehetősen lényegi kérdéseket érintenek. Ilyen kapcsolódási pont többek között a felek kártérítési felelősségének szabálya, vagy a sérelemdíj.

Bővebben
kedd, 27 május 2014

Az offshore cégeknek kifizetett uniós pénzeket visszaköveteli az érintett cégektől a kormány. A szabálytalansági eljárás a legtöbb esetben már elindult, mielőtt azonban a határozatok jogerőre emelkednek, a vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy tisztázzák magukat.

Perek tucatjára számít a Miniszterelnökség amiatt, hogy az offshore cégeknek kifizetett uniós pénzeket visszaköveteli az érintett cégektől a kormány - írja szombati cikkében a Magyar Nemzet. A listára 276 vállalkozás került fel, s még körülbelül kétezernél folyik vizsgálat. Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a lapnak azt mondta, akár a bíróság előtt is meg tudják védeni igazukat.

Bővebben
kedd, 27 május 2014

Jelentősen megnehezíti a zártkertek adásvételét az új földtörvény. A legegyszerűbb esetben is hónapokig tart a procedúra - rengetegen élnek ilyen területen, közülük kevesen tudnak a változásról.

Bővebben

Szerző: Dr. Hervay Viktória, Ügyvéd

Jelentős tapasztalatom van a polgári jog, a gazdasági jog, valamint a közigazgatási jog területének legkülönbözőbb szegmenseiben is. 2010-ben nyitottam meg saját irodámat, hogy hivatásomat egyéni ügyvédként folytassam tovább. Tudjon meg rólam többet »